FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ละสังขาร รวมสิริอายุ 97 ปี

วันที่ 4 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 280 คน)
 
พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ หรือหลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ละสังขารแล้ว กำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดกลาง พระอารามหลวง
 
พระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ หรือหลวงปู่สุข สุขโณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ละสังขารแล้วเมื่อเวลาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.14 น. ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ที่เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด รวมสิริอายุ 97 ปี พรรษา 77
 
และเมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2554) ที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมหารือการเตรียมจัดงานพิธีศพหลวงปู่สุข โดยมีพระราชปรีชามุณี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดขั้นตอน พิธีการให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุด
 
ในส่วนของกำหนดการเคลื่อนศพหลววงปู่สุข สุขโณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.00 น. พระเทพพะวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 และคณะสงฆ์ประกอบพิธีขอขมาศพและเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไปยังวัดกลาง พระอารามหลวง เวลา 13.00 น. ขบวนศพเข้าสู่ศาลาการเปรียญวัดกลาง พระธรรมมะวโรดม เจ้าคณะภาค 9 นำคณะสงฆ์ และ คณะศิษยานุศิษย์ ประกอบพิธีขอขมาศพและนำประกอบพิธีสรงน้ำศพ เวลา 16.00 น. คณะผู้อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ เดินทางมาถึง วัดกลาง พระอารามหลวง นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ, คณะสงฆ์ นำสวดมาติกาบังสกุล คณะสงฆ์อนุโมทนา โดยทุกวันตั้งแต่เวลา 18.00 น. มีการบำเพ็ญกุศลศพ สวดพระอภิธรรม สำหรับ คณะศิษยานุศิษย์ ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ติดต่อ พระอาจารย์เลขาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ 085-230-3377 หรือ พระครูเจริญ 085-8696-191
 
พระธรรมวงศาจารย์ เดิมชื่อ สุข กายาผาด เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2457 ปีขาล บิดาชื่อ นายนนท์ กายาผาด มารดาชื่อ นางแผง กายาผาด ภูมิลำเนาหมู่ที่ 5 บ้านบึงวิชัย ตำบลไผ่ บรรพชา-อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ณ วัดวิเศษไชยาราม ตำบลวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พระอุปัชฌาชื่อพระครูกาฬสินธุ์ธวาจารย์ (ติ่ง ธรรมปัญโญ) ณ วัดกลางกาฬสินธุ์ ตลอดระยะเวลา 77 พรรษา ที่หลวงปู่สุข ได้ครองตนอยู่ในเพศบรรพชิตนั้นได้มีการวางตัวอย่างเหมาะสมด้วยจริยวัตรที่งดงาม ประกอบศาสนกิจตามสมณศักดิ์ที่ดำรงอยู่ตามหน้าที่และตามที่ศาสนบัญญัติครบถ้วนทุกประการ นอกจากนี้แล้วยังบำเพ็ญกรณีต่างๆ อันควร และก่อประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปทุกๆ ด้าน จนมีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดเจนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นเกียรติในฐานะบุคคลดีเด่น บุคคลตัวอย่างที่เป็นผู้นำของชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน
 
......................................วิภาดา รัตนโรจนา/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com