FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เขื่อนลำปาว เตรียมปล่อยน้ำฤดูฝน ปี 2556 วันที่ 26 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2556

วันที่ 22 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 353 คน)
 
นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556 มีปริมาณน้ำ 640 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 32% มีปริมาณน้ำใช้การได้ 540 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 27% ซึ่งเพียงพอสำหรับการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝน 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee For Irrigation : JMC) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เห็นสมควรให้ส่งน้ำฤดูฝนปี 2556 โดยเป็นการส่งน้ำเสริมฝน ดังนั้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จึงขอประกาศแจ้งให้กับเกษตรกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทราบว่าจะมีการส่งน้ำฤดูฝนปี 2556 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และขอให้เกษตรกรโปรดใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมขอให้ติดตามข่าวสาร ฝน ฟ้า อากาศ และสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาวจาก www.lampao.com ติดต่อฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โทรศัพท์ 043-840219 เพื่อประเมินและวางแผนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝนปี 2556 ต่อไป
 
 
...................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com