FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดกาฬสินธุ์พบเสื่อมโทรมมาก 2 พื้นที่

วันที่ 30 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 
          นายวิชัย ตะวัน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่แม่น้ำปาว ลำปาวน้อย และลำน้ำยังจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 12 จุด ในระหว่างวันที่ 3 -6 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการปรากฏดังนี้ น้ำลำน้ำปาว มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีถึงเสื่อมโทรม พื้นที่พบคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 1 พื้นที่ คือ ที่บริเวณใต้เขื่อนลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 3 พื้นที่ บริเวณบ้านดอนสนวน ตำบลหลุบ อำเภอเมือง บริเวณสะพานข้ามลำน้ำพาน ตำบลหลุบ อำเภอเมือง และบริเวณพื้นที่ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 3 พื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย บริเวณใต้สะพานท่าคันโท-วังสามหมอ ตำบลดงสมบูรณ์ บริเวณตำบลกุดจิก อำเภอ ท่าคันโท ส่วนคุณภาพน้ำลำปาวน้อยพบอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 1 พื้นที่ คือ ที่บริเวณวัดอโนมานที บ้านวังเกาะเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พบอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 2 พื้นที่ คือ ที่บริเวณสะพานข้ามลำปาวน้อยและบ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง และคุณภาพน้ำลำน้ำยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทั้ง 2 พื้นที่ คือ ที่บริเวณตำบลสมสะอาดและตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์
 
............................ สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com