FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.ห้วยเม็ก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 2 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 305 คน)
 
โรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับอาคารผู้ป่วยหลังใหม่ เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
          นายวิษณุกร อ่อนประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก เปิดเผยว่า ด้วยคณะสงฆ์และประชาชนชาวอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ ขนาด 30 เตียง จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2554 แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยได้ เนื่องจากยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งยังขาดสถานที่ในการดูแลพระสงฆ์ สามเณร อย่างเป็นสัดส่วน ดังนั้นคณะสงฆ์และประชาชนชาวอำเภอห้วยเม็ก ได้กำหนดจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ของโรงพยาบาลห้วยเม็ก และถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โรงพยาบาลห้วยเม็ก
          ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอห้วยเม็ก อำเภอใกล้เคียง และชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ฝ่ายการเงินชั้น 2 โรงพยาบาลห้วยเม็ก เลขที่ 155 หมู่ที่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-889090-1 ต่อ 100 , 093-5640992 หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี ชื่อบัญชี โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลห้วยเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 446-0-34273-1
 
..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com