FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคม SME อีสาน ร่วมกับเครือข่าย จัดงาน EXPORT SALE 2013 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 29 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)
 
สมาคม SME อีสาน ร่วมกับเครือข่าย จัดงาน EXPORT SALE 2013 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสินค้าส่งออก SME กว่า 1,000 รายการ มาให้เลือกซื้อในราคาโรงงาน มาตรฐานสินค้าส่งออก
          สมาคม SME อีสาน ร่วมกับสมาคมสิ่งทอแห่งประเทศไทย สมาคมเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศไทย จัดงาน EXPORT SALE 2013 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 รวม 9 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการส่งออกและให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้เรียนรู้อุตสาหกรรมส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันสู่ตลาดอาเซียน และกระตุ้นให้คนไทยมีค่านิยมในการใช้สินค้าไทย โดยมีสินค้ากว่า 350 บูท กว่า 1,000 รายการ จาก 60 โรงงาน อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นส่งออกไปประเทศยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี เครื่องหนังส่งออกอเมริกา เครื่องประดับ อัญมณี ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และอาหารอร่อยทั่วไป มาจำหน่ายในราคาโรงงาน มาตรฐานสินค้าส่งออกให้กับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียงได้เลือกซื้อ
          ด้านนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า แม้สภาวะเศรษฐกิจโลกจะผันผวน อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยบ้าง แต่ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมไทย มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้คนไทยได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐานส่งออกไปยังต่างประเทศ ในราคาโรงงาน และเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้อุตสาหกรรมส่งออก ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมส่งออกท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางการแข่งขันสู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
 
………………. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com