FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์แจ้งยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ระดับจังหวัดโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

วันที่ 30 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 138 คน)
 
นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา และแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น คณะกรรมการระดับจังหวัดได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในระดับจังหวัด ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 และให้ใช้หลักเกณฑ์การเรียงคะแนนและผลงานเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ODOD ปีการศึกษา 2557 ให้เหลือจำนวน 24 รายและแจ้งรายชื่อไปยังคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป
 
 
 
..........................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com