FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์จัดงานส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 30 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)
 
นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานส่งเสริมศีลธรรม ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมขับเคลื่อนการประทำความดี อันเป็นการแสดงมุทิตาจิตของสมเด็จพระสังฆราช และเพื่อเป็นการชำระ ล้าง ขัดเกลาจิตใจ ลดอัตตา ละตัวตน สร้างผลประโยชน์แก่ส่วนรวม ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 ปี โดยจะมีพระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมประมาณ 800 คน/รูป จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
 
 
 
 ...................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com