FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลกุมภวาปีจัดแข่งขันเรือยาวเทิดไท้องค์ราชัน ร่วมร้อยดวงในถวายพ่อ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 2 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 
นายพรเทพ จวงทอง นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี แจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอกุมภวาปี และเทศบาลตำบลกุมภวาปี ได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวเทิดไท้องค์ราชัน ร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลำน้ำปาว ศาลเจ้าปู่-ย่า ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดงาน แสดงออกถึงความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยแบ่งประเภทเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ ประเภทเรือ 55 ฝีพายทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรือ 40 ฝีพายทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรือ 30 ฝีพายทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรือ 40 ฝีพายท้องถิ่น ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประเภทเรือ 30 ฝีพายท้องถิ่น ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และประเภทเรือสตรี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพื่อเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ เทศบาลตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร. 0-4233-4212 หรือที่เว็บไซต์ http://www.kumpawapi.go.th
 
 
............................................สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com