FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 7 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ วัดไตรภูมิ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
 
บ่ายวันนี้ 7 ตุลาคม 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอสหัสขันธ์ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองนิกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ วัดไตรภูมิ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพื่อให้ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นอัตลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์
 
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นระยะเวลา 8 ครั้ง ในปีนี้กำหนดจัดงานรวม 2 วันโดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 จะจัดพิธีบวชเนกขัมมจารี และเนกขัมมจาริณี การปฏิบัติธรรม เจริญกรรมฐาน การแสดงธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าโอท็อปของอำเภอสหัสขันธ์ และในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 06.30 น. จะจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยจำลองสถานการณ์ มีขบวนแห่พระพุทธรูป นางฟ้า เทวดา นำขบวนคณะ พระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต เคลื่อนลงมาจากหลังเขาภูสิงห์ ตามทางบันไดทางขึ้นภูสิงห์ จำนวน 420 ขั้น เปรียบประดุจองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ เมื่อครั้งเสด็จขึ้นโปรดพระมารดา เมื่อฤดูกาลออกพรรษา ได้เสด็จลงมาโลกมนุษย์ โปรดสรรพสัตว์ และมนุษย์ทั้งหลาย
 
 
 ………………………….สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com