FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 7 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 170 คน)
 
นายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 16 /2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการอบรมและคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมนี้คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยให้ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 
 
..................................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com