FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์เตรียมงาน “วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม 2556” ยิ่งใหญ่ พร้อมจัดเดินแฟชั่น ราตรีแพรวาการกุศล เน้นชูราชินีแห่งไหม ยกระดับสู่สากล

วันที่ 11 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
 
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 1-7 พ.ย.นี้ ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 81 พรรษา และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ททท. สำนักงานขอนแก่น กำหนดจัดงาน "วิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม” ประจำปี 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 81 พรรษา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมผ้าไหมแพรวาควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย เช่น ชมขบวนแห่ผ้าไหมแพรวา ,การประกวดผ้าไหมแพรวา, การแสดงการสาธิตและจำหน่ายหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา, การแสดงโปงลางและนาฎศิลป์พื้นเมือง, การประกวดร้องเพลงท้องที่/ท้องถิ่น,ประกวดหางเครื่องแดนเซอร์เยาวชน, ประกวดกลองยาว.ประกวดลีลาฮูลาฮุป ,ประกวดธิดา แพรวา, การประกวดรถสกายแล็ปสัญลักษณ์ของเมืองกาฬสินธุ์,และอิ่มอร่อยกับเทศกาลอาหารทุกวัน
 
 ............................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 
ดาวน์โหลด สปอต1 งานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมปี2556
ดาวน์โหลด สปอต2 งานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมปี2556
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com