FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมโครงการรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ Thailand EE Award

วันที่ 11 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 
นายจำนง เดชวิถี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ Thailand EE Award เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลและหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์งานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของประเทศไทย จึงขอเชิญชวนหน่วยงานเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 นี้ เพื่อเข้ารับโล่รางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2556 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบเสนอผลงานโครงการฯเพิ่มเติมได้ที่ http://www.deqp.go.th/
 
......................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com