FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์แนะเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังให้ได้กำไรต้องระวังต้นทุน

วันที่ 9 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 156 คน)
 
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แนะเทคนิคการทำการเกษตรให้ได้กำไรในโอกาสที่เดินทางไปเป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด ที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วง ปี 2553 ที่ผ่านมา
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการรับราชการในเขตพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดมายาวนาน ได้เก็บสถิติและช่วยเหลือเกษตรกรมาตลอด เห็นว่าเกษตรกรบางรายถึงเวลาทำนาจะเน้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยไม่คำนึงถึงต้นทุน ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงานไถหว่าน ปักดำ เกี่ยวข้าว แต่เมื่อเก็บผลผลิตแล้ว ก็ได้ผลผลิตสูงจริงแต่หักกลบลบหนี้แล้ว ก็ทำให้มีกำไรน้อยหรือขาดทุน เจ้าของแทบไม่มีค่าแรงงานเลย บางรายทำนาโดยใส่ปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยชีวภาพและทำแบบไม่เน้นการลงทุน แต่การจำหน่ายผลผลิตแล้วกลับมีกำไรมาก ดังนั้น เกษตรกรที่เก่งและมีไหวพริบต้องเน้นกำไรไม่ใช่เน้นผลผลิต
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่อุดมสมบุรณ์ มีเขื่อนลำปาวแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ส่งน้ำให้ทำการเกษตรได้หลายแสนไร่ ที่สามารถทำนาได้ปีละสองครั้ง แต่ก็ยังมีบางแห่งที่ไม่อยู่ในเขตรับน้ำแล้วยังทำนาปรับก็มีปัญหาน้ำไม่พอ แล้วมาขอร้องทางจังหวัดให้แก้ปัญหาแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเหลืออย่างไร จึงอยากให้ทุกคนคำนึงถึงการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คำนวณดิน คำนวณน้ำว่าที่ดินของเราสามารถปลูกอะไรได้ เหมาะสมกับการประกอบอาชีพอะไร ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องลงทุนแล้วสูญเปล่า
 
 ........................................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com