FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินที่กาฬสินธุ์พบเสื่อมโทรมสกปรก 1 แหล่ง

วันที่ 10 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 
นายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ทำการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน 5 จังหวัด ในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่สำคัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-27 ธันวาคม 2553 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย ซึ่งผลการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี 1 บริเวณคือ บริเวณใต้เขื่อนลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 5 บริเวณประกอบด้วย บริเวณสะพานข้ามลำน้ำปาวในพื้นที่ตำบลหลุบ อำเภอเมือง บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย บริเวณพื้นที่ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ บริเวณตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท และบริเวณตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท ส่วนบริเวณที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมพบ 1 บริเวณคือ บริเวณบ้านดอนสนวน ตำบลหลุบ อำเภอเมือง เนื่องจากปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ค่อนข้างสูง 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนสูง 0.82 มิลลิกรัม/ลิตร
 
..........................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com