FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการปกครองจัดประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot)

วันที่ 10 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 301 คน)
 
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้จัดประกวดการออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ประจำกรมการปกครอง จำนวน 1 แบบ โดยเปิดโอกาสให้องค์กร/หน่วยงานทั้งภาครัฐ หน่วยงานภายในสังกัดกรมการปกครอง หน่วยงานภายนอกและเอกชน ตลอดจนนิสิต นักศึกษาทุกระดับ และประชาชนโดยทั่วไป ยกเว้น บริษัทด้านการแบบ ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด จำนวน 1 แบบ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนอัตลักษณ์ของกรมการปกครอง ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ โดยการออกแบบ Mascot ประจำกรมการปกครอง จะต้องสื่อให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจของกรมการปกครอง สามารถสื่อถึงเจตนารมณ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมการปกครองให้เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลาย และต้องรูปแบบที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น โดยกำหนดให้ใช้สีสัญลักษณ์ของกรมการปกครอง คือ สีฟ้า เป็นสีหลัก และตัดด้วยสีเหลือง และใช้สัญลักษณ์อำเภอ…ยิ้ม มาเป็นองค์ประกอบด้วย
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยอีกว่าผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2554 หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหารราชการอำเภอ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 02 222 5855 กด 1 ต่อ 231 ภายในวันเวลาราชการ
 
………………………สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com