FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชน 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2557

วันที่ 23 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 266 คน)
 
แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนตามเส้นทาง จำนวน 5 จุด ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557
          นายพูลศักดิ์ สาระคร ผู้อำนวยการแขวงการทางกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2557 ของทุกปี จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมครอบครัว และท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณการใช้รถ ใช้ถนน เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2557 หรือ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557
          ทั้งนี้ แขวงการทางกาฬสินธุ์ ร่วมกับหมวดการทางในสังกัด ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จำนวน 5 แห่ง ตามที่ตั้งของหน่วยงาน และศูนย์บริการ ได้แก่ แขวงการทางกาฬสินธุ์ หมวดการทางสมเด็จ หมวดการทางร่องคำ หมวดการทางห้วยเม็ก รวมทั้งหมวดการทางยางตลาด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ไว้บริการข้อมูลทางหลวง ตลอดจนช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือรถยนต์ขัดข้อง จุดพักรถ พักคน บริการเครื่องดื่ม กาแฟ ขนม ไว้บริการพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
 
................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com