FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.กาฬสินธุ์เปิดรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

วันที่ 26 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 
นายวิทยา จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 และให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบกำหนดวันเปิดรับการการลงทะเบียนการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในคราวการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ไม่ต้องไปยื่นขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอีก เพราะบุคคลดังกล่าวจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรแล้วแต่กรณีจนกว่าจะมีการลงทะเบียนของเปลี่ยนแปลง กรณีนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์ยื่นคำขอลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 5351
 
 
....................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com