FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 27 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 594 คน)
 
นางอำไพ อิ่มสงวนชัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดประกวดสถานประกอบการและกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
          1.ประเภทเชิดชูเกียรติ ๕ ปี ได้แก่ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
          2.ประเภทดีเด่น ๓ ปี ได้แก่ บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด
          3. ประเภทดีเด่น ๑ ปี ได้แก่ บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด หรือในนาม เทสโก้โลตัส สาขา กาฬสินธุ์
          นอกจากนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้รณรงค์ ส่งเสริมให้สถานประกอบการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ประเมิน ซึ่งมีสถานประกอบการ ได้รับใบรับรองจำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ บริษัท เอเชียโมดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัท มิตรผลไบโอ ฟูเอลจำกัด, บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด, บริษัท แป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด, บริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด, บริษัท สยามโปรดักส์ ( ๑๙๙๔ ) จำกัด, บริษัท เบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สุขสวัสดิ์การทอกาฬสินธุ์ จำกัด, บริษัท กาฬสินธุ์รุ่งเรืองสิ่งทอ จำกัด, บริษัท แสงประทีปเดินรถ จำกัด, บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด และบริษัท พี แอนด์ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด และทั้ง ๒ กิจกรรมได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว
 
............................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com