FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2556

วันที่ 27 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 451 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2556 และเชิญชวนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์
          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2556 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีส่วนราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ก่อนการประชุมมีการแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายสมนึก คงคร้าม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, นายประทีป ฤทธิกุล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์, นายประมวล ศรีทอง นายอำเภอกุฉินารายณ์, นายสานิต เกริกสกุล นายอำเภอหนองกุงศรี
          จากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่าได้ส่งมอบคืนพื้นที่สนามกอล์ฟบึงอร่ามให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้วและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการเป็นสนามกอล์ฟสวัสดิการข้าราชการต่อไป ในส่วนโครงการกาฬสินธุ์เมืองคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ในปี 2557 นี้ยังต้องขับเคลื่อนต่อไป โดยในปี 2557 มอบให้อำเภอกำกับดูแลการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิดและพร้อมนำเสนอให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
          โอกาสนี้นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอคำขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเพิ่มเติมคำว่า หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง หน้าคำขวัญเดิม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ รับผิดชอบรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เป็นเวลา 1 เดือน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ และที่วัดกลางพระอารามหลวง อ.เมืองกาฬสินธุ์ สำหรับการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 หรือ 7 วันอันตราย วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 มีการตั้งจุดตรวจ 37 จุด ทั้งจังหวัด เน้นเมาแล้วขับ ถ้าตรวจพบเกิน 50 มิลลิกรัมจับทุกราย
 
..................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com