FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ของ 7 วันอันตรายจังหวัดกาฬสินธุ์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 คน

วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)
 
วันที่ 4 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 คน สั่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจถนนสายรองเข้มเมาแล้วขับ คืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
          เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2557 โดยวันที่ 4 ของการรณรงค์ (30 ธันวาคม 2556) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3 คน เป็นชาย อำเภอที่อุบัติเหตุเกิดสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ และพฤติกรรมเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือเมาสุราขับรถ ตัดหน้ากระชั้นชิด สรุปสถิติรวม 4 วัน  ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2556 จังหวัดกาฬสินธุ์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 14 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 16 คน
          นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 4 วันของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ 12.00-16.00 น. เกิดบนถนนในหมู่บ้าน/ชุมชน รถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ รองลงมาคือรถปิกอัพ สำหรับการตั้งจุดตรวจได้ดำเนินการ 128 จุดตรวจ มีการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 จำนวน 8,343 คัน สำหรับในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ส่วนใหญ่ประชาชนจะเฉลิมฉลองในบ้านพักของตนเอง จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เฝ้าระวังเข้มงวด กวดขันอย่างเต็มที่ เพราะอาจมีบางคนที่เมาแล้วขับ เพื่อไปฉลองต่อในต่างพื้นที่ก็เป็นได้
 
 ......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com