FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร ส.ส.แบบบ่งเขตของ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้สมัครครบทั้ง 6 เขต

วันที่ 2 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)
 
กกต.กาฬสินธุ์ สรุปการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 มีผู้สมัครครบทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง จำนวน 23 คน
          นายวิทยา จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กกต.กาฬสินธุ์ ได้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยบรรยากาศตลอดการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัย ไม่มีกลุ่มผู้คัดค้านแต่อย่างใด ซึ่งมีผู้มาสมัครครบทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง ได้แก่
          เขตเลือกตั้งที่ 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย, นายชัย คูสกุลรัตน์ พรรคชาติไทยพัฒนา, นายชนะพล สุทธิพรม พรรคชาติพัฒนา
          เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย, นางสาวจันทรา ภูผิวนาค พรรคอนาคตไทย, นายสฤษดิ์ วงชารี พรรคชาติพัฒนา, นายสมเดช สุทธิพรม พรรคเสียงประชาชน
          เขตเลือกตั้งที่ 3 น.ส.ภัทรวดี ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย, นายเกรียงไกร ภูคงสด พรรคภูมิใจไทย, นายปราการ อุตส่าห์ พรรคชาติพัฒนา, นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง พรรคเสียงประชาชน
          เขตเลือกตั้งที่ 4 นายพีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย, นายสำราญ ญาณกาย พรรคภูมิใจไทย, นายเจริญ ภูอ่าว พรรคชาติพัฒนา, นายสมหวัง ไชยคำมี พรรคเสียงประชาชน
          เขตเลือกตั้งที่ 5 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย, นายชานุวัฒน์ วรามิตร พรรคชาติไทยพัฒนา, น.ส.อุทัยทิตย์ จำนงนิตย์ พรรคพลังสหกรณ์, นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย พรรคภูมิใจไทย
          เขตเลือกตั้งที่ 6 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย, นายศุภชัย วิมานไพจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา, นายนอม ใจคุ้มเก่า พรรคชาติพัฒนา, นายภูมิพิพัฒน์ ไชยทองศรี พรรคภูมิใจไทย
          โดยพรรคเพื่อไทยส่งครบทั้ง 6 เขต พรรคชาติพัฒนา 5 เขต พรรคภูมิใจไทย 4 เขต พรรคชาติไทยพัฒนา 3 เขต พรรคเสียงประชาชน 3 เขต พรรคพลังสหกรณ์ 1 เขต พรรคอนาคตไทย 1 เขต
 
.......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com