FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมชนบัวขาวใช้โครงการสืบฮอยตา วาฮอยปู หย่างนำฮอยพ่อแม่ เป็นโครงการพัฒนาเมือง

วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 199 คน)
 
ชุมชนบัวขาว หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำโครงการสืบฮอยตา วาฮอยปู หย่างนำฮอยพ่อแม่ เป็นโครงการพัฒนาเมือง หวังอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวภูไทยให้ยิ่งยืน
          นายเสถียร มัธยมนัน ที่ปรึกษากรรมการชุมชนบัวขาว หมู่ที่ 12 ได้เผยว่า ตามที่เทศบาลบัวขาวให้แต่ละชุมชนเสนอขอรับงบประมาณนำโครงการพัฒนาเมือง ทางชุมชนบัวขาว หมู่ที่ 12 จึงได้จัดทำและเสนอโครงการสืบฮอยตา วาฮอยปู หย่างนำฮอยพ่อแม่ ซึ่งแปลเป็นภาษากลางก็คือ การสานต่อวัฒนธรรมอันดีตั้งแต่รุ่นตารุ่นปู่ และทำตามพ่อแม่ โดยการขออาคารศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต ดนตรีพื้นบ้าน งานหัตถกรรม และงานฝีมือต่างๆ ให้แก่ เยาวชนและผู้ที่สนใจ เช่น การถ่ายทอดฝีมือ การทอผ้าลายแพรวา ลายผู้ไทย ผ้าตีนจก การถ่ายทอดการแสดงดนตรีพื้นบ้าน พิณแดง โหวต โปงลาง การถ่ายทอดการโต้ตอบภาษิตคำคมอีสาน (พญา) การถ่ายทอดพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและการแข่งขันต่าง ๆ ของเยาวชน
          นางทองสุข ศรีชำนาจ ประธานชุมชนบัวขาว หมู่ที่ 12 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดตั้งศูนย์ฯ ตามโครงการพัฒนาเมืองพี่น้องประชาชนมีความหวังมากว่าจะเป็นพื้นที่เปิดให้เยาวชนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับคนแก่คนเฒ่า เป็นการดึงเด็ก ๆ ออกจากร้านเกมส์ ดึงเยาวชนออกจากการมั่วสุม การพนัน ยาเสพติด ร้านคาราโอเกะ และหากสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจะทำให้ชุมชนบัวขาว หมู่ที่ 12 และชุมชนใกล้เคียง เป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นอย่างยิ่ง
 
 .................................. สุรพล คุณภักดี/ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/ 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com