FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรวจกาฬสินธุ์แจ้งเตือนประชาชนช่วยกันป้องกันภยันตรายในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

วันที่ 7 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 
พลตำรวจตรี มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการเพื่อให้เด็กและเยาวชนให้เที่ยวชม ตลอดจนร่วมกิจกรรมในหลายพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์มีความห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่ไปเที่ยวชมกิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อช่วยกันป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ โดยเฉพาะผู้ขับขี่และควบคุมพาหนะทุกชนิดได้โปรดปฏิบัติตามกฎจราจร และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนให้มากที่สุด และนอกจากนั้นเด็กที่ไปเที่ยวชมกิจกรรมไม่ควรใส่เครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่า สำหรับเด็กเล็กขอให้ผู้ปกครองจัดทำบัตรหรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏชื่อ สกุลของเด็ก ชื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครอง สถานที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก เพื่อความสะดวกในการติดตามหรือนำส่งกรณีเด็กพลัดหลง
 
 
 ..............................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com