FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงการทางกาฬสินธุ์จัดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสามแยกครูเปลื้อง

วันที่ 7 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 137 คน)
 
นายพูลศักดิ์ สาระคร ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งไฟสัญญาณจราจร เขียว เหลือง แดง บริเวณสามแยกครูเปลื้อง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนปากทางเขื่อนลำปาว – หนองผ้าอ้อม ที่ กม.637+188 เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน ซึ่งในช่วงแรกๆของการใช้ไฟสัญญาณจราจร เขียว เหลือง แดง อาจจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่คุ้นชิน แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบ ระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรด้วย
 
 
...................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com