FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ก.พ.รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 7 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)
 
สำนักงาน ก.พ.แจ้งว่า องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ United World Colleges ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร International Baccalaureate เป็นเวลา 2 ปี ณ วิทยาลัยในเครือขององค์การ ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 47/111 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี หรือดูประกาศพร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทาง www.ocsc.go.th หัวข้อ ทุนรัฐบาล หัวข้อย่อย ทุนอื่นๆ จะรับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
………………………………สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com