FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอยางตลาดขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2557

วันที่ 7 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 213 คน)
 
นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันท์ นายอำเภอยางตลาด แจ้งว่า อำเภอยางตลาด ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอยางตลาดทุกแห่ง และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอยางตลาด ประจำปี 2557 ขึ้นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2557 เพื่อรักษาประเพณีความเชื่อที่เป็นมงคล และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมการประกวดซุ้มตำบล การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกลองยาว การประกวดการแสดงกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอยางตลาด และอำเภอใกล้เคียงร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอยางตลาดในครั้งนี้ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2557นี้
 
 
 
....................................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com