FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดปีพุทธศักราช 2557

วันที่ 7 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
          เร็วๆ นี้ ( 5 ม.ค.57 )ที่วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกำหนดวันประกอบพิธีตอลดปี จำนวน 12 ครั้ง และ ทุกครั้งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. ดังนี้
          วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2557 , วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 , วันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2557 , วันเสาร์ ที่ 5 เมษายน 2557 , วันพุธ ที่ 7 พฤษภาคม 2557 , วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557 , วันเสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ,วันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 , วันศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 , วันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557 , วันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 , และ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557
          จึงขอเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดปีพุทธศักราช 2557โดยทั่วกัน
 
............................................ วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com