FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์ออกหน่วยบริการประชาชนที่บ้านหนองซองแมว ต.โพน อ.คำม่วง วันที่ 15 มกราคมนี้

วันที่ 7 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 199 คน)
 
          นายเกษม ชาวอ่างทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติการแทนขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดหน่วยออกร่วมให้บริการประชาชนร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ตามโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมีกำหนดออกให้บริการในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองซองแมวผดุงวิทย์ บ้านหนองซองแมว หมู่ที่ 9 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
          ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเปิดรับต่อภาษีรถเก่ง รถตู้ รถปิกอัพ และรถจักรยานยนต์ โดยแนบหลักฐานคือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่ายฯ หลักฐานประกันภัย และใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (เฉพาะรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป) นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการแนะนำการดำเนินการลงทะเบียนรถยนต์อีกด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 438201703-4 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
 
..................................... ละออ อุ่นสา นศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com