FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ชี้แจงกฎ ระเบียบแก่ผู้สมัคร ส.ส.และผู้สนับสนุน

วันที่ 9 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)
 
กกต.กาฬสินธุ์ จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์การเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้สมัคร กลุ่มผู้สนับสนุน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครและกลุ่มผู้สนับสนุนเข้าร่วม
          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายวีระศักดิ์ ภูครองหิน ประธาน กกต.จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีเรื่องร้องเรียน โดยมี พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มาชี้แจงบทบาทหน้าที่ของตำรวจในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้สมัคร ส.ส. กลุ่มผู้สนับสนุน คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขต, ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขต ทั้ง 6 เขต เข้าร่วมรับฟัง
          นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ โดยได้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงาน คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนตัวผู้สมัคร ส.ส. กลุ่มผู้สนับสนุน และสมุห์บัญชีของผู้สมัครแต่ละราย ในส่วนของการเลือกตั้งล่วงหน้าตอนนี้ได้กำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่สำนักงาน กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ได้กระจายครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยได้ประสานงานกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้การจัดชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายข่าว เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งไว้ดูแลความปลอดภัยทั้ง 1,600 กว่าหน่วย
 
.......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com