FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันวงโปงลางชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 6 คว้าถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง

วันที่ 10 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 375 คน)
 
การประกวดวงโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ ๖ ภายในงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม ที่จัดโดยโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม ผลปรากฏว่าโรงเรียนอนุกูลนารีจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง

โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม จัดงานวันบูรพาจารย์สืบสานวัฒนธรรม ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันประกวดวงโปงลาง ระดับมัธยมศึกษา ชิงแชมป์ภาคอีสาน ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2557 ที่โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 จำนวน 6 ทีม ได้แก่ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รางวัลชนะเลิศ รับเงินสด จำนวน 100,00 บาท พร้อมเกียรติบัตร และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้ เดี่ยวพิณ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายเจตน์ อินทร์อร่าม โรงเรียนอำนาจเจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอนุรักษ์ สุขสีกี โรงเรียนอนุกูลนารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุธาดล สุโคตร โรงเรียนหนองเรือวิทยา ส่วนเดี่ยวโหวด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยวัฒน์ จันทร์ที โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กชายธนศักดิ์ มาตอำพร โรงเรียนอนุกูลนารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวงศธร พุทธาศรี โรงเรียนชุมแพศึกษา , เดี่ยวแคน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชาญยุทธ เชื้อบุญมี โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอรรถพล มีขาว โรงเรียนชุมแพศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธีระวัฒน์ วงษ์กิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด และ เดี่ยวโปงลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายไชยวัฒน์ คำแหล้ โรงเรียนชุมแพศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายภานุเดช กัณหาแก้ว โรงเรียนอนุกูลนารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชัลวาล ทิพฤตรี โรงเรียนหนองเรือวิทยา
 
 
............................................สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  http://thainews.prd.go.th/
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com