FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.สุรินทร์ ขอเชิญคู่รักสมัครร่วมงาน “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2557

วันที่ 14 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนคู่รัก คู่สมรส สมัครเข้าร่วม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2557 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-511975 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจาก อบจ.สุรินทร์ ว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดจัดงาน "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2557 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง และโครงการโลกของช้าง Elephant World แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีการแต่งงานของชนพื้นเมืองสุรินทร์กลุ่มชาติพันธุ์ กวย "พิธีชัตเต” ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความผูกพันด้านจิตใจ โดยตั้งเป้าหมายคู่สมรสรวมงานไม่น้อยกว่า 30 คู่
          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีฉลองมงคลสมรส ในเย็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557, ขบวนขันหมากบนหลังช้างของเจ้าบ่าวแห่มาขอเจ้าสาว, พิธีแต่งงานแบบชาวกวย "พิธีชัตเต”, พิธีเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล, การจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ วิวสวยวังทะลุ ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนคู่รัก คู่สมรส เข้าร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2557 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทศัพท์ 044-511599 หรือ www.surinpao.org
 
............................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com