FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์กำหนดจัดพิธีทำบุญถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 28 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สกลมหาสังฆ ปรินายกในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ในวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
          นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ 100 วัน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 ณ วัดประชานิยม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีเริ่มเวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป สวดพระพุทธมนต์เ จ้าหน้าที่ลาดภูษาโยง ประธานในพิธี ประเคนผ้าไตรและถวายจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์จำนวน 20 รูป เสร็จพระสงฆ์อนุโมทนาพร้อมด้วยประธานในพิธีกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมงานพิธีทำบุญถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกในวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
……………………. ละออ อุ่นสา น.ศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com