FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวนากาฬสินธุ์ยุคใหม่ไถกลบฟางข้าว

วันที่ 29 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 335 คน)
 
นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า การไถกลบฟางข้าวมีประโยชน์มากกว่าที่คิด นอกจากเพิ่มปุ๋ยให้แก่ดินแล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง โดยสัดส่วนระหว่างน้ำหนักเมล็ดข้าวและฟางข้าว สำหรับนาปี คือ 1 : 2 (เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉลี่ย 361 กิโลกรัมต่อไร่) ดังนั้น จึงมีฟางข้าวอยู่ในพื้นที่นา 1 ไร่ เท่ากับ 722 กิโลกรัม ในฟางข้าวมีธาตุอาหารพืช ประกอบด้วย ไนโตรเจน 0.7% ฟอสฟอรัส 0.15% โปรตัสเซี่ยม 1.8% ซิริก้า 11% แมกนีเซี่ยม 0.25% และซัลเฟอร์ 0.80% กล่าวคือในพื้นที่ 1 ไร่ มีฟางข้าวน้ำหนัก 722 กิโลกรัม หรือเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ 722 กิโลกรัมและปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้มีธาตุอาหารพืชรวมกัน 106.13 กิโลกรัม ฟางข้าวจึงเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล การเผาฟางคือการเผาปุ๋ยในนาทิ้ง หากเกษตรกรลงทุนไถกลบฟางข้าว ไร่ละ 300 บาท จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ 722 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า กิโลกรัมละ 2 บาท จะเป็นเงิน 1,444 บาท ซึ่งเกษตรกรจะมีกำไร 1,144 บาทต่อไร่ ดังนั้นชาวนายุคใหม่ต้องไถกลบฟางข้าว

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งอีกว่า การไถกลบฟางข้าวมีประโยชน์มากกว่าที่คิด นอกจากเพิ่มปุ๋ยในการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง เป็นการคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน โดยช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 10% ดินอุ้มน้ำและเก็บรักษาความชื้นได้ดียิ่งขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ เกษตรกรท่านใดสนใจและต้องการไถกลบฟางข้าว ให้แจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้ในท้องถิ่นของท่าน
 

…………………………………………………………..… สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com