FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เปิดตู้ไปรษณีย์พิเศษรับแจ้งข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

วันที่ 3 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
 
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเปิดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านตู้ไปรษณีย์หมายเลขพิเศษ ได้แก่ ตู้ ปณ 1 ปจ.กาฬสินธุ์ 46000 โดยให้ผู้แจ้งข้อมูลเขียนรายละเอียดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ระบุชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ เท่าที่จะทราบได้ จะลงชื่อหรือไม่ลงชื่อผู้แจ้งก็ได้ แล้วจ่าหน้าซองจดหมาย ตู้ ปณ 1 ปจ.กาฬสินธุ์ 46000 และไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์จะดำเนินการคัดแยกรวบรวมส่งให้ศูนย์อำนวยการลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไป
 
 

.................................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com