FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวนายุคใหม่ ต้องไถกลบฟางข้าว

วันที่ 5 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 300 คน)
 
          นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า การไถกลบฟางข้าวเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้แก่ดิน โดยสัดส่วนระหว่างน้ำหนักเมล็ดข้าวและฟางข้าว สำหรับนาปี คือ 1 : 2 (เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉลี่ย 361 กิโลกรัมต่อไร่) ดังนั้น จึงมีฟางข้าวในพื้นที่นา 1 ไร่ เท่ากับ 722 กิโลกรัมในฟางข้าวมีธาตุอาหารพืช ประกอบด้วย ไนโตรเจน 0.7% ฟอสฟอรัส 0.15% โปรตัสเซี่ยม 1.8% ซิริก้า 11% แมกนีเซี่ยม 0.25% และซัลเฟอร์ 0.80% กล่าวคือ ในพื้นที่ 1 ไร่มีฟางข้าวน้ำหนัก 722 กิโลกรัม หรือเทียบกับปุ๋ยอินทรีย์ 722 กิโลกรัม  และปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้มีธาตุอาหารพืชรวมกัน 106.13 กิโลกรัม ฟางข้าวจึงเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล การเผาฟาง คือ การเผาปุ๋ยในนาทิ้ง ถ้าเกษตรกรลงทุนไถกลบฟางข้าว  ไร่ละ  300 บาท จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ 722 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่า กิโลกรัมละ 2 บาท คิดเป็นเงิน 1,444 บาท ซึ่งเกษตรกรจะมีกำไร 1,144 บาทต่อไร่
          เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ บอกอีกว่า การไถกลบฟางข้าวมีประโยชน์มากกว่าที่คิด นอกจากเพิ่มปุ๋ยในการปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง เป็นการคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน โดยช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ 10% ดินอุ้มน้ำและเก็บรักษาความชื้นได้ดียิ่งขึ้น และช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ ดังนั้นชาวนายุคใหม่ต้องไถกลบฟางข้าว หากเกษตรกรท่านใดสนใจและต้องการไถกลบฟางข้าวสามารถแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้ท้องถิ่นของตนได้
 
 ................................... ยุพดี ภูมูลเมือง / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/ 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com