FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ปี 2557

วันที่ 5 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและบรรยายธรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ ที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป
          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศาลาการเปรียญวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดดังกล่าว โอกาสนี้ พระมหาวัฒนวงศ์ อาภสสรเมที เจ้าอาวาสวัดอนุเขตตาราม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นข้อคิด หลักธรรมให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย
          นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การสวดมนต์เป็นพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน ซึ่งบทสวดเป็นทำนองสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ที่เป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย และในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม โดยประเภทสวดมนต์หมู่ มีโรงเรียน สถานศึกษา เข้าร่วมประกวด จำนวน 63 แห่ง แยกเป็นระดับประถมศึกษา 33 แห่ง มัธยมศึกษา 30 แห่ง , ประเภทบรรยายธรรม มีสถานศึกษา เข้าประกวด 42 แห่ง แยกเป็นระดับประถมศึกษา 20 แห่ง มัธยมศึกษา 22 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการจะได้พิจารณาหาทีมชนะเลิศทั้ง 2 ประเภทเป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดระดับคณะสงฆ์ ณ จังหวัดมหาสารคามต่อไป
 
 ..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com