FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันสตรีสากล

วันที่ 6 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 227 คน)
 
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันสตรีสากลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญคูนลานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปี 2557
          นายแพน พรไตรศักดิ์ นายอำเภอสมเด็จ เปิดเผยว่า อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสมเด็จ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสมเด็จ ที่ทำการปกครองอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสมเด็จ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงาน วันสตรีสากลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญคูนลาน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านและระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนยากจนในอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
          โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เริ่มด้วยการเดินรณรงค์ของกลุ่มสตรีอำเภอสมเด็จในการแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศไทย พิธีเปิดโครงการ การมอบปัจจัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและครัวเรือนยากจน จำนวน 188 ราย  จากนั้น เป็นพิธีสู่ขวัญข้าว และในช่วงเย็นมีกิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อหาเงินทุนสนับสนุนภาคีเครือข่ายแก้จนแบบบูรณาการอำเภอสมเด็จ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 เป็นงานบุญคูนลาน ซึ่งมีกิจกรรมการทอดผ้าป่าข้าวเปลือก โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญคูนลานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในห้วงวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 ............................. นันทพร กาสาวิด / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com