FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์เชิญชวนชาวกาฬสินธุ์แต่งกายด้วยชุดผู้ไทยรับเสด็จสมเด็จฯ เปิดงาน "กาฬสินธุ์ 220 ปี”

วันที่ 7 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 324 คน)
 
บ่ายวันนี้ (7 ก.พ.57) ) ที่ห้องประชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน "เฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธุ์ 220 ปีและงานวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำปี 2557 ” โดยมี ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
 
ตามที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองการจัดตั้งเมือง "กาฬสินธุ์ 220 ปี” ในระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2557 โดยผนวกเข้ากับงาน "วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหมประจำปี 2557” ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองกาฬสินธุ์ 220 ปีและงานวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำปี 2557 พร้อมกับเปิด "อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เปิดห้องสมุดนามพระราชทานฯ "พิทยาสรรพ์” ” ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยมีการมอบหมายงานไปบางส่วนแล้วนั้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้า พร้อมกับปรับกิจกรรมบางกิจกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ พระสงฆ์ 220 รูป แบ่งเป็น 2 สายได้แก่ ถนนภิรมย์ และถนนหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์, พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา, การแสดงดนตรีโปงลาง 220 รางและการรำพื้นเมืองภูไท ใช้นักแสดงกว่า 5,000 คน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ชวนเชิญให้ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร้านค้า สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป สวมใส่ชุดผู้ไทย กันทั้งเมือง เพื่อรับเสด็จฯในวันที่ 19 มีนาคม 2557
 
สำหรับกิจกรรมของงานวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหมประจำปี 2557 ยังคงเน้นรูปแบบเดิมคือ มีการแสดงแบบเสื้อ และงานกาล่าดินเนอร์การกุศล โดยในปีนี้ได้เลือกวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์เป็นสถานที่แสดงแบบ ส่วนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จะเป็นการแสดงนิทรรศการผ้าไหมแพรวาที่ชนะการประกวด และการจำหน่ายผ้าไหมแพรวา สินค้าโอท๊อปเช่นเคย
 
 
…………………………………………วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว ดวงใจ หงษ์จันทร์/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com