FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ กำหนดแผนออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย/ผู้พิการ/ผู้ยากไร้

วันที่ 7 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 202 คน)
 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดแผนงานประจำปี 2557 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ดูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2557 เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และกำหนดแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในการออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีนางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 
นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับปี 2556 ที่ผ่านมาต้องขอบคุณคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย และในปี 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแผนงานทั้งด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย, การส่งเสริมสุขภาพอนามัย มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ, นักเรียนที่พิการทางสายตา, การออกเยี่ยมผู้พิการ, ด้านบริจาคโลหิตและดวงตา กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ 18 อำเภอ, ด้านส่งเสริมกิจการเยาวชน เช่น การอบรมอาสายุวกาชาด, การออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็พร้อมที่จะออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที่อย่างเต็มที่ เต็มใจ เพราะคนกาฬสินธุ์มีน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน โอกาสนี้ชมรมปันใจให้กัน นำโดย ดร.สาวิตรี รัตนโอภาส, คุณกมลพันธ์ สถิตย์นาค, คุณราศรี จรัสแผ้ว ได้นำผ้าขนหนู จำนวน 150 ผืนมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปมอบให้กับสมาชิก อส. เนื่องในวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
.....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com