FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์เตรียมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

วันที่ 13 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
          บ่ายวันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประชุมคณะกรรมการและมอบหมายภารกิจในการเตรียมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมี พระประสงค์ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชน ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปี 2557 ของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
          โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการฯ เพื่อปฏิรูประบบการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์และทารกแรกเกิดของประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบพัฒนาคุณภาพและเชื่อมโยงการให้บริการผ่านระบบส่งต่อ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครหมู่บ้านในการ ให้คำแนะนำสตรีวัยเจริญพันธุ์ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสตรีตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ด้วย
 
 ........................................ สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com