FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวอำเภอดอนจาน สรงน้ำพระสงฆ์สูงอายุเนื่องในวันปีใหม่ไทย

วันที่ 11 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 313 คน)
 
นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นำประชาชนสรงน้ำพระสงฆ์สูงอายุ เพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ของไทย ด้านเจ้าคณะอำเภอดอนจาน พร้อมดูแลพระสูงอายุที่มีมากถึง 157 รูป ทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการ กรณีอาพาธ และตั้งกองทุนช่วยเหลือเมื่อประสบภัยต่าง ๆ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
          นายวิโรจน์ อินสว่าง นายอำเภอดอนจาน พร้อมข้าราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 แบบพอเพียง ประหยัด สะดวก ใช้น้ำน้อย แต่ยังคงรักษาความงดงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ที่มีมาแต่ช้านานไว้ โดยได้ร่วมกันสรงน้ำขอพระพุทธรูปที่ประดิษฐานหน้าที่ว่าการอำเภอ สรงน้ำพระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน และพระสงฆ์สูงอายุในพื้นที่อำเภอดอนจาน บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย และเป็นกันเองแบบอบอุ่น
          พระครูปริยัติพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอดอนจาน เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอดอนจาน มีวัดจำนวน 22 วัด มีพระสงฆ์ 257 รูป สามเณร 97 รูป พระสงฆ์สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 157 รูป ถือได้ว่าพื้นที่อำเภอดอนจาน มีพระสงฆ์สูงอายุมากเกินกว่าครึ่ง ในส่วนการปกครองนั้น มีเจ้าคณะตำบล 5 รูป ได้กำชับ มอบหมายให้ดูแลพระผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินนิตยภัต ตั้งกองทุนช่วยเหลือภิกษุ สามเณร กรณีเจ็บป่วย อาพาธ มรณภาพ มีเงินกองทุนช่วยเหลือ หรือแม้เมื่อประสบภัยต่าง ๆ เช่น ภัยหนาว หรือภัยแล้ง ก็สามารถประสานงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
 
 ..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com