FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เขื่อนลำปาวประกาศเลื่อนการหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2556/2557

วันที่ 18 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
 
นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว แจ้งว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ทำการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร เพื่อปลูกพืชฤดูแล้งมาตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา ขณะนี้ใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว และได้ประกาศเรื่องการหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2556/2557 ไปแล้วนั้น ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้ประเมินการใช้น้ำพบว่าข้าวนาปรังบางส่วนยังมีความต้องการใช้น้ำอยู่ และเพื่อส่งน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยสีทนและอ่างเก็บน้ำบึงอร่ามสำรองไว้อุปโภคบริโภค จึงขอเลื่อนการหยุดส่งน้ำออกไปอีกดังนี้ จะเริ่มลดการส่งน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2557 และจะปิดสนิทในวันที่ 25 เมษายน 2557 จึงขอให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำได้เก็บกักน้ำไว้ในสระเก็บน้ำ แปลงนาหรือบ่อพักน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งไว้ให้มากที่สุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ต่อไป
 
 
 ...................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com