FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประชุมเตรียมจัดผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลาวัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทร

วันที่ 22 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
วันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลให้กับวัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทร โดยมีนาย สุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานในการประชุม
          นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การเตรียมจัดงานผ้าป่าสามัคคีหาทุนสมทบก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล หรือศาลาที่พักศพวัดสว่างคงคา และวัดชัยสุนทร ในครั้งนี้เนื่องจากได้รับการร้องขอสนับสนุนงบประมาณจากพระครูวรธรรมธัช เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และท่านปริญญา ปัญญาโณ เจ้าอาวาสวัดชัยสุนทร ให้หาทุนก่อสร้างศาลาพักศพ แทนศาลาหลังเก่าที่ทรุดโทรมมาก ซึ่งเมื่อประเมินค่าใช้จ่ายแล้ว เกินกำลังเทศบาล จึงขอให้ทางจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพระดมทุนจากทุกตำบล หมู่บ้าน สร้างศาลา ขนาดความกว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 10.80 เมตร จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 2,100,000.-บาท รวม 4,200,000.-บาท โดยกำหนดวันรวมวันที่ 6 มิถุนายน 2557 และทอดถวายวันที่ 7 มิถุนายน 2557
          สำหรับวัดสว่างคงคา มีพื้นที่ 21 ไร่ 3 งาน เดิมเป็นวัดป่า ก่อตั้งขึ้นในปี 2441 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2474 เป็นที่ตั้งของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา และโรงเรียนกาฬสินธุ์ศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันมีพระครูวรธรรมธัช เป็นเจ้าอาวาส
          วัดชัยสุนทร ตั้งอยู่บ้านสงเปือย ถนนสนามบิน ทางไปจังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 15 ไร่ 380 ตารางวา ซึ่งได้รับการบริจาคจากพระยาชัยสุนทรบวรภักดี (ปุย อินทรสูต) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2475 ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ.2511 และยังเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดชัยสุนทร สังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปัจจุบัน มีท่านปัญญา ปัญญาโน เป็นเจ้าอาวาส
 
................................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com