FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 1 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากผู้มีความประสงค์บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ออกรับบริจาคที่หอประชุมอำเภอร่องคำ วันที่จันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ออกรับบริจาคที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ออกรับบริจาคที่ หอประชุมอำเภอยางตลาด วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ออกรับบริจาคที่ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ออกรับบริจาคที่หอประชุมอำเภอกมลาไสย และวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ออกรับบริจาคที่หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก ในระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 
 ……………………………….สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com