FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญบริจาคเงินสมทบจัดซื้อดินบริเวณต่อเนื่องกับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 2 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 134 คน)
 
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดกาญจนบุรีว่าพื้นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาของพม่า ทำให้ไทยได้รับเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในวีรกรรมสงครามยุทธหัตถี 422 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อที่ดินแปลงต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้กว้างขวาง สมพระเกียรติ โดยผู้ร่วมบริจาคเงินจะได้รับพระบรมรูปทรงช้างฯ หรือเหรียญที่ระลึกที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร) พร้อมเกจิอาจารย์และพระสงฆ์ จำนวน 1,299 รูป ไว้บูชา สามารถติดต่อสั่งจองได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หรือสั่งจองได้โดยตรงที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-511778 หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ http://www.kanchanaburi.go.th/
 
 ......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com