FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมประกวดสาวประเภทสอง และประกวดเขยต่างชาติและเจ้าสาวลูกอีสาน ชิงรางวัลในงานมหกรรมกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 7 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 142 คน)
 
เชิญร่วมสมัครประกวดร้องเพลง ประกวดสาวประเภทสอง ประกวดเขยต่างชาติ และเจ้าสาวลูกอีสาน ประกวดกินจุ และประกวดส้มตำลีลาในงานมหกรรม 1 ปีกองทุนพัฒนาสตรีและงานเทศกาลโอท็อป ของดีเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป สู่อาเซียนบึงอร่าม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
          นางสาวปราณี สุทธศรี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอยางตลาด กำหนดการจัดงาน "มหกรรม 1 ปี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและงาน OTOP Festival ของดีเมืองกาฬสินธุ์” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อาเซียนบึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อาเซียนบึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดทั้งเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างกองทุนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการผลิตภัณฑ์โครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 18 อำเภอ, จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, คาราวานสินค้าราคาประหยัด, ตลาดนัดอาชีพ (สาธิตการประกอบอาชีพ/สาธิตการประกอบอาหาร), ประกวดร้องเพลง ชาย/หญิง, ประกวดสาวประเภทสอง, ประกวดหัวเราะเสียงดัง/ยาว, ประกวดลูกเขยต่างชาติและเจ้าสาวลูกอีสาน, ประกวดกินจุ (แตงโม/เห็ด) และประกวดส้มตำลีลา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้สนใจประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย/หญิง การประกวดสาวประเภทสอง และการประกวดเขยต่างชาติและเจ้าสาวลูกอีสาน สมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ได้ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2557 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่นายมีชัย นาใจดี โทรศัพท์ 043-811274 ในวัน เวลา ราชการ
 
 ....................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com