FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต

วันที่ 8 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 
นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครผู้ใช้พลังงานเข้าเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือ คพข. เพื่อเป็นกลไกลดำเนินงานในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550
 
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ และจำนวน คพข. ที่จะมีในแต่ละจังหวัด รวมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 319 ชั้น19 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤษภาคม 2557 นี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์โทร 02 207 3599 ต่อ 890-1 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 ................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com