FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ธ.ก.ส.ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาครบทุกรายแล้ว

วันที่ 29 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 590 คน)
 
          นายประยูร วังจ่อ ผู้จัดการ ธกส.สาขาฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยว่า ธ.ก.ส. สาขาฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเกษตรกรชาวนาเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว จำนวน 3,367 ราย  เป็นเงิน 240,937,115.87 ล้านบาท  จ่ายเงินแล้ว 1,824 ราย เป็นเงิน 118,551,832.74 ล้านบาท มีชาวนาที่ยังไม่ได้เงิน 1,543 ราย และ คสช.สั่งให้ ธ.ก.ส.โอนเงิน 122,385,283.13 ล้านบาท มาให้ ธ.ก.ส.ฆ้องชัย จ่ายเงินคงค้างที่เหลือให้ชาวนาทั้งหมด จึงได้แจ้งให้ชาวนาที่ทำสัญญากับ ธ.ก.ส.ฆ้องชัย มาตรวจสอบรายชื่อ หรือติดต่อที่ ธ.ก.ส.ฆ้องชัย เพื่อรับเงินจำนำข้าวได้ทันที ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ตอนนี้จ่ายเงินคงค้างให้ชาวนาได้หมด ไม่มีค้างอีกแล้ว ยินดีแทนชาวนา ก่อนหน้านี้ยังวิตกมากว่า ธ.ก.ส.จะระดมทุนจากจากไหน จ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนาได้ ถึงวันนี้ปัญหายุติแล้ว
          นางอรอนงค์ แก่นสาร อายบุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36 ม.4.บ้านหนองหวาย ต.ฆ้องชัย อ.ฆ้องชัย เดินทางมารับเงินที่ ธ.ก.ส.ฆ้องชัย กล่าวว่าปลูกข้าว 12 ไร่ น้ำข้าวเปลือก เข้าโครงการจำนำข้าวกับรัฐบาลที่ผ่านมา เป็นเงิน 9 หมื่นเศษ 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีช่องทางจะได้เงิน มาวันนี้ตนได้เงินทั้งหมดแล้ว ขอบคุณ คสช.ที่ช่วยชาวนา เงินที่ได้รับ จะนำไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาทำนา และเป็นค่าเล่าเรียนของลูกหลาน ที่เปิดภาคเรียนพอดี ดีใจมาก
 
…………………….. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com