FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทหารประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้ประชาชนผู้ถูกตรวจค้นถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานป้องกันการแอบอ้าง

วันที่ 9 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 225 คน)
 
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือหากมีกองกำลังเข้าตรวจค้นบ้านให้ถ่ายภาพไว้ เพื่อเอาผิดหากมีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสแอบอ้างแล้วฉกทรัพย์สิน
          พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 6 ประจำกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันมีข่าวลือปรากฏตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ว่ามีบุคคลแต่งกายเลียนแบบทหารเข้ามาตรวจค้นที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเรียนชี้แจงว่า ในกรณีที่มีการตรวจค้นหรือจับกุมบุคคลนั้น จะต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกัน 3 ฝ่าย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสวมเครื่องแบบพร้อมแสดงบัตรประจำตัวเพื่อที่จะได้ทราบ ยศ ชื่อและสังกัด และต้องไม่แสดงการคุกคาม ข่มขู่ หรือเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดจากประชาชน หากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารขอเข้าตรวจค้น หรือปฏิบัติการใดนอกเหนือจากการปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ประชาชน/ผู้เสียหาย ถ่ายรูปบุคคลดังกล่าวแล้วแจ้งกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสานงานกับฝ่ายความมั่นคง หรือแจ้งความกับสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ
          ส่วนการลดความรุนแรงนั้นได้ดำเนินการการสืบหาแหล่งซุกซ่อนอาวุธสงคราม/การปิดล้อมตรวจค้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วมของกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจะมีการวางแผนและประสานการปฏิบัติร่วมกันทุกขั้นตอน ในขั้นต้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ปกติของแต่ละส่วนราชการ สำหรับกฎอัยการศึกจะใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็น เช่น การปฏิบัติต่อกลุ่มติดอาวุธ เป็นต้น     ส่วนการดำเนินการต่อการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง กำลังร่วม 3 ฝ่าย จะปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม กลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด, บ่อนการพนัน, การค้ามนุษย์ และ การลักลอบตัดและค้าไปพยุง
          สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2556/57 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เป็นการคืนความสุขให้แก่ชาวนานั้น จังหวัดกาฬสินธุ์มียอดชาวนาที่เข้าร่วมโครงการยังไม่ได้รับเงิน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 จำนวน 15,983 ราย รวมเป็นเงิน 856,385,414 ล้านบาท ได้จ่ายแล้ว (สิ้นสุด 6 มิถุนายน 2557) จำนวน 10,107 ราย รวมเป็นเงิน 591,330,826 ล้านบาท และคงเหลือ (สิ้นสุด 6 มิถุนายน 2557) จำนวน 5,876 ราย รวมเป็นเงิน 265,054,588 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะจ่ายครบทุกรายในเร็วๆ นี้
 
............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com