FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ปรับลดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามนโยบาย คสช.

วันที่ 16 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 137 คน)
 
          นางเพชรรัตน์ ศิริกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์แจ้งว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายลดต้นทุนการผลิตข้าวสู่ชาวนาทั่วประเทศ ของ คสช. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ได้ได้ปรับลดราคาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เหลือราคา 26 บาท/กก. ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงชัยนาท 1 เหลือราคา 19 บาท/กก. และข้าวเหนียว กข6 เหลือราคา 22 บาท/กก. สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตร และเกษตรกรทั่วไปที่สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวทุกพันธุ์วงเงินตั้ง 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย
          ส่วนผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว เมื่อสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5 ของราคาจำหน่าย สั่งซื้อตั้งแต่ 50,001 – 1,000,000 บาทจะได้รับส่วนลดร้อยละ 7 ของราคาจำหน่าย และสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000,001 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาจำหน่าย เกษตรกรที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ บ้านห้วยสีทน ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โทร.043-973161-3
 
 ............................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com